Celková cena: 0 Kč
490 Kč – Zadní část
490 Kč – Balkón - zadní část
490 Kč – ZTP / vozíčkáři
590 Kč – Přední část
590 Kč – Balkón - přední část
990 Kč – Meat & Greed: osobní setkání s herci